Avís legal i política de privacitat

A continuació teniu disponible l'avís legal i la nostra política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal

(+)MEC tractarà la informació de caràcter personal conforme a la normativa vigent (RGPD / LOPDGDD).

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades a fitxers responsabilitat de l’associació (+)MEC:

  • Formulari de contacte: Les seves dades seran incorporades al fitxer de Contactes amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta. Les seves dades seran conservades fins que es resolgui la petició, i no seran transmesos a tercers, excepte per obligació legal.
  • Les dades recollides amb la prèvia subscripció o autorització al nostre enviament de newsletters seran incorporades al fitxer ‘newsletters’ amb la finalitat de gestionar la comunicació d'informació rellevant sobre els nostres serveis, ofertes i publicitat comercial. Aquestes dades no seran cedits a terceres persones i seran conservades sempre que es mantingui la legitimació de les dades per als fins pels quals van ser recaptades podent en qualsevol moment donar-se de baixa d'aquesta.
  • Les dades recollides amb la inscripció a activitats organitzades per l’associació seran recollides al fitxer Inscripcions amb la finalitat de gestionar la seva petició i la comunicació rellevant sobre la mateixa. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, excepte per obligació legal, i seran conservades sempre que es mantingui la legitimació de les dades per als fins pels quals van ser recaptades.
En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment donat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:
  • D'accés: l'interessat té dret a saber si el responsable tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquests dades, així com a obtenir informació referent als tractaments realitzats.
  • Rectificació: Està vinculat al caràcter d'inexactitud o incompletesa de les dades. L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
  • Limitació del tractament: és un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades amb la finalitat de limitar el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals indicades es deixin de tractar.
  • Oposició: l'interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan les basi en alguns supòsits concrets i s'invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
  • Portabilitat de les dades: l'interessat té dret a rebre les seves dades personals facilitades al responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte, el tractament es realitza per mitjans automatitzats.
  • A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l'interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat de les seves dades, inclòs l'elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics sobre ell o que afecta negativament
Aquestes peticions s'hauran de realitzar al nostre Delegat de Protecció de Dades a través de correu ordinari a la seu de l'associació.

Com contactar

L'associació (+)MEC el convida a fer-nos arribar els seus comentaris en quant a la nostra política de privacitat.
Si té qualsevol dubte sobre aquesta declaració o creu que no l'hem respectat, si us plau, posi's en contacte amb nosaltres i el nostre DPD a través de la següent adreça:

Parc de Can Mercader-Edifici Treball, 4a planta
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)